Vật tư cơ điện lạnh, bảo ôn, ống gió

Ống bảo ôn điều hòa, ống cao su lưu hóa Remak

8,500 143,000 

Vật tư cơ điện lạnh, bảo ôn, ống gió

Ống gió mềm bảo ôn bông thủy tinh – giá tốt tại caosunon.net

152,000 554,000 

Vật tư cơ điện lạnh, bảo ôn, ống gió

Ống gió mềm bảo ôn Polyester với khả năng bảo ôn vượt trội

302,000 1,219,000 
77,000 285,000 

Vật tư cơ điện lạnh, bảo ôn, ống gió

Ống nhôm nhún Remak Aluminium Flexible Air Duct

120,000 930,000