Vật Liệu Chống Cháy

Vải amiang chịu nhiệt, chống cháy

36,000 48,000