Tag - bông khoáng dạng cuộn

Bông khoáng dạng cuộn tỷ trọng T60

Bông khoáng T60 cách nhiệt (Len đá) được áp dụng đa dạng trong công nghiệp xây dựng với vai trò Vật liệu bảo ôn Tường, trần, sàn Dự án, cách nhiệt bảo ôn trục đường ống, làm cho Chất liệu lọc âm, cách âm sàn nhảy đầm, vũ trường, phòng karaoke,… có mức giá hợp lý mà hiệu quả lý tưởng. quy trình sản xuất: Bông khoáng dạng ống T60 (Len đá) được cung ứng trong khoảng đá và quặng khoáng [...]